Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Teabook
Teabook 4 years trước

Mình xem ở một số công thức nấu ăn trên mạng ghi là “1 bát ô tô nước”. Bát ô tô là cái gì ạ? Mình lần đầu nghe đến từ này nên hơi thắc mắc. Mọi người giải thích giúp mình ạ. Mình cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Moon na
Moon na 4 years trước

Từ này nguồn gốc nó hơi lòng vòng. Thế này:
Hiện nay: Loại bát lớn dùng để đựng canh mà thành rộng thoai thoải dần, chứ không thắt hẹp vào gọi là bát ô tô.
Ngày xưa: những ấm, chén, bát đĩa, v.v… mà dáng dấp hơi giống nhau thì để phân biệt, ta đặt nó bằng cái hình vẽ ở thành để trang trí nó. Ví dụ, chén có vẽ con sông và cái thuyền, và đề hai câu thơ sông Vị Thủy, thì ta gọi là chén Vị Thủy. Đĩa vẽ cây mai và chữ thọ thì ta gọi là đĩa mai thọ. Lọ vẽ tám nàng tiên thì ta gọi là lọ bát tiên.
Bát ô tô là bát có vẽ cảnh bến Cô Tô, cỏ chùa Hàn Sơn và có thuyền đậu ở đó. Thơ đề là:
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự/ Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Theo câu thơ, ta gọi loại bát ấy là bát cô tô, rồi sau nói chệch là bát ô tô.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (10 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.