Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Phuy
Phuy 4 years trước

Tình hình là em còn lưu 1 mớ phim chụp cách đây 20 năm và giờ muốn đi rửa thì đem ra tiệm hình họ có rửa không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Chuột
Chuột 4 years trước

Còn đó. Bạn cứ chạy mấy hiệu ảnh gần gần hỏi có ko rồi hãy đem ra. Gần nhà mình ở Q Gò Vấp mấy hiệu ảnh lớn vẫn rửa. Bây giờ người ta vẫn dùng máy cơ để chụp ảnh nghệ thuật nên ko có chuyện ko có chỗ rửa ảnh đâu

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Ming
Ming 4 years trước

còn đó bạn cứ yên tâm. Nếu gần nhà ko có thì ra mấy hiệu ảnh lớn là có thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.