Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of TheOneAndOnly
TheOneAndOnly 4 years trước

Dạo này ăn xong mình hay bị đầy bụng. Có cách nào làm hết đầy bụng nhanh không ạ vì cảm giác này cực kỳ khó chịu hic hic. Mình cảm ơn mọi người trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Opin
Opin 4 years trước

Bạn ăn thơm/ dứa khoảng 1/4 trái sẽ hết đó

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Bin
Bin 4 years trước

mình hay ăn 1 hũ ya-ua không đường hoặc uống sữa chua á. Cái này hỗ trợ men tiêu hóa giúp tiêu hóa tốt hơn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Lynh
Lynh 4 years trước

mình kết hợp uống sữa chua rồi ăn 1/2 trái bưởi là không bị đầy nữa. Bạn có thể tập thế dục cũng tốt lắm đó. Nó sẽ làm bạn giảm khó chịu nhanh chóng.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.