Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 4 years trước

Mọi người cho em xin bảng biểu tượng cảm xúc trên Facebook nhé. Có kèm theo cách dùng nhé! Thanks mọi người nhiều :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Biểu tượng cảm xúc của Facebook ko có nhiều lắm, bạn xem hình bên dưới :
Biểu tượng cảm xúc Facebook

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.