Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of The Cat
The Cat 4 years trước

Mọi người cho mình hỏi cái từ “Bựa” là gì ? Dạo này hay thấy trên mạng cứ dùng cái từ này mà ko hiểu nghĩa nó là gì cả. T_T

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (20 đánh giá)
Profile photo of Optic
Optic 4 years trước

Cái này dùng để nói kiểu bậy quá hay khùng điên quá vậy đó. Tại vì bựa răng nó bốc mùi kinh tủm nên có từ này :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (7 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.