Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Rio
Rio 5 years trước

Do học hành trả thầy nên giờ chả còn nhớ cá đẻ trứng hay đẻ con nữa. Thấy ăn cá có trứng cá thì nghĩ cá đẻ trứng nhưng nghe vài người bảo nó đẻ con. Ai có kinh nghiệm nuôi cá chỉ giúp mình. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (43 đánh giá)
Profile photo of Forever1
Forever1 4 years trước

có con đẻ trứng có con đẻ con tùy giống, ví dụ cá bảy màu đẻ con còn cá dĩa đẻ trứng. Sorry vì ví dụ toàn cá cảnh vì mình nuôi nên chỉ biết có cá cảnh thôi :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (23 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.