Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Doraemon
Doraemon 4 years trước

Mọi người chỉ giúp mình các trang web xem điểm thi đại học. Trang nào sớm có điểm mà điểm chính xác ấy ạ. Mình cảm ơn

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Bee Hand
Bee Hand 4 years trước

Bạn vào diemthi.24h.com.vn hoặc xemdiemthidaihoc.edu.vn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.