Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Nal taho
Nal taho 4 years trước

Mọi người ơi chỉ giúp mình cách hoàn thành nhiệm vụ desigh clothing trong free play như thế nào với. Nhiệm vụ này mình tìm mãi mà vẫn ko thể hoàn thành được. Híc

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (5 đánh giá)
Profile photo of The Cat
The Cat 4 years trước

Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào bản đồ thị trấn của bạn. Nhìn xung quanh các biểu tượng với hình ảnh giá vẽ, bóng đá và cây đàn guitar .. (Nó sẽ nằm bên cạnh hình ảnh của con mèo và con chó) Nhấp vào biểu tượng của giá vẽ và bóng đá và guitar và nhấp vào nút xây dựng.

  2. Sau khi nó được xây dựng, bạn có thể click vào biểu tượng và nhấp vào thiết kế thời trang và mua nó!

Bạn làm thử xem :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (5 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.