Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of cubi1378
cubi1378 4 years trước

Cho mình hỏi nhiệm vụ “design clothing” trong the sim free play thực hiện như nào vây ban? mình tìm mãi mà chua hoàn thành đc nhiệm vụ này, có bạn nào biết giúp mình với nha!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (10 đánh giá)
Profile photo of The Cat
The Cat 3 years trước
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.