Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of lapduy
lapduy 5 years trước

Làm thế nào để biết được mình mập hay ốm? Cách tính chỉ số BMI như thế nào?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of 27thang3
27thang3 5 years trước

Chỉ số BMI của bạn được tính như sau:

BMI = (trọng lượng cơ thể)/ (chiều cao x chiều cao).

  • trọng lượng cơ thể: tính bằng kg;
  • chiều cao x chiều cao: tính bằng m;

Bạn có thể tự đánh giá được chỉ số BMI của bản thân qua bảng thống kê dưới đây:

  • Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5

  • Chuẩn: BMI từ 18,5 – 25

  • Thừa cân: BMI từ 25-30

  • Béo – nên giảm cân: BMI 30 – 40

  • Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of ToanNguyen
ToanNguyen 4 years trước

Bác Dian comment đúng. BMI ko chính xác. Nếu vẫn muốn tính thì có link cụ thể ạ: http://zkiwi.com/cach-tinh-chi-so-bmi/. Dù nó có nhiều bất cập nhưng hiện tại nó vẫn dc dùng khá phổ biến vì dù sao thì chênh lệch kết quả cũng ở ngưỡng chấp nhận dc

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.