Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of luxlax
luxlax 4 years trước

Cài tiếng Việt cho Facebook như thế nào vậy? Mình sử dụng tiếng Anh khó quá

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (7 đánh giá)
Profile photo of nhatminh8x
nhatminh8x 4 years trước

Rất đơn giản, bạn click vào icon có hình tròn răng cưa ở góc phải chọn Account setting rồi chọn Edit trong tab Language, kéo trong danh sách sẻ có Tiếng Việt cho bạn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.