Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Rainy
Rainy 4 years trước

Chào mọi người, mình thấy trên mạng dạo này hay dùng cái từ callhim nhưng ko hiểu nó là cái gì và xuất phát từ đâu ra? ai biết giải thích giúp mình với! T_T

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Lâm
Lâm 4 years trước

chắc nhầm sao ấy chứ. Chỉ có call him là “gọi cho anh ta” chứ làm gì có chữ callhim viết liền nhỉ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of The Cat
The Cat 4 years trước

Callhim là cái trò vui thôi bạn à. Bạn làm như sau:

  1. Vào trang web http://www.megalook.ru/
  2. gõ tên bạn hoặc cái gì tùy ý vào cái ô nhập rồi click Go!
  3. chờ chút và xem cái gì hiện ra :D
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.