Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Frog
Frog 4 years trước

Mình có đọc được câu này vô tình trong 1 cuốn sách. Chưa kịp đọc đoạn đầu để hiểu. Câu này là nói về cái gì vậy ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of huyentrinh
huyentrinh 4 years trước

Câu này dịch nghĩa đen là lòi cả mắt ra. Ý chỉ sự ngạc nhiên tột độ , trợn tròn mắt lên luôn á :D. Thế này này:
Điền thông tin mô tả hình vào đây

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of O.M.G
O.M.G 4 years trước

mắt lồi ra ngoài ( do quá ngạc nhiên )

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.