Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Vắng bóng
Vắng bóng 4 years trước

Mình chạy bộ cũng khá nhiều nhưng thỉnh thoảng mới chạy dc 1 chút là bị xóc hông không chạy được nữa. Có cách nào phòng tránh cũng như làm mau hết xóc hông không? Xin cảm ơn mọi người

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (40 đánh giá)
Profile photo of Alibaba
Alibaba 4 years trước

có thể bạn bị thiếu nước mới dẫn đến tình trạng này. Bạn cứ dừng lại nghỉ cho đỡ hẳn rồi chạy lại sẽ không bị nữa

Bạn và 9 người khác đánh giá câu trả lời này hữu ích
Profile photo of Glory
Glory 4 years trước

dừng lại nghỉ chút cho hết hẳn rồi chạy tiếp. Đi bộ thư thả cũng dc. Cái này có khi người mệt mà cố chạy cũng bị á

Bạn và 4 người khác đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.