Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Optic
Optic 4 years trước

Mọi người cho em xin cái cheat code vàng với gỗ vô hạn trong WFT với ạ. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kiếp đào hoa
Kiếp đào hoa 4 years trước

Mình sưu tầm đc 1 ít dưới đây, bạn thử xem sao:

WarpTen – Tăng tốc độ xây dựng công trình, quân và tốc độ nâng cấp.

IocainePowder – Tăng nhanh Death/Decay của Lich

WhosYourDaddy – Quân mình bất tử, đập 1 nhát nó chết luôn

KeyserSoze xxx – Cho mình xxx vàng ( gold )

LeafitToMe yyy – Cho mình yyy gỗ ( Lumber)

GreedIsGood zzz – Cho mình zzz vàng và zzz gỗ

PointBreak – Bỏ limit, xây bao nhiêu cũng được

ThereIsNoSpoon – Mana vô tận, xài phép thoải mái

StrengthAndHonor – Không bao giờ thua

Motherland [race] [level] – nhảy bài khi đi campain ( đi cửa )

SomebodySetUpUsTheBomb – Thua ngay lập tức

AllYourBaseAreBelongToUs – Thắng ngay lập tức

WhoIsJohnGalt – Nâng cấp

SharpAndShiny – Nâng cấp

IseeDeadPeople – Bỏ sương mù

Synergy – bỏ thứ tự nâng cấp, nghĩa là có thể nâng cấp bất kì cái gì mà ko cần xây những thứ đúng yêu cầu, ví dụ nâng cấp bắn xa của Archer ngay từ đời 1

–> Trong đó xxx hay yyy bạn thay bằng số, giới hạng hình như là 6 chữ số

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.