Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Thin
Thin 4 years trước

IQ mình có nghe qua nhưng EQ thì hơi lạ. Ai biết chỉ giúp mình ạ. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kim
Kim 4 years trước

EQ là Emotional Intelligence, hoặc Emotional Quotient gọi tiếng Việt là trí thông minh cảm xúc. Người ta nói EQ là khả năng kiểm soát cảm xúc cho phù hợp với hoàn cảnh. Trí thông minh đơn thuần (IQ) là thứ để người ta lựa chọn người giỏi nhưng cái dùng để đề bạt người đó là EQ. Con người có xu hướng suy nghĩ theo cảm xúc. Vậy mới có câu “giận quá mất khôn”. Người EQ cao sẽ biết tiết chế và điều chỉnh cảm xúc để suy nghĩ tốt nhất. Nói đúng hơn suy nghĩ của họ ko bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Do vậy người có EQ cao sẽ có những hướng giải quyết tốt và thích ứng với hoàn cảnh tốt.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hồng Ngân
Hồng Ngân 4 years trước

người ta nói người thành đạt ko phải là người có IQ cao nhất mà là người có EQ cao nhất. Việc ứng xử phù hợp sẽ khiến mọi người nể và tín nhiệm bạn. Còn việc có trí thông minh sẽ giúp bạn thể hiện mình là người được việc :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.