Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Em đang muốn đi xỏ lỗ tai nhưng đọc báo nhiều vụ xỏ xong bị nhiễm trùng hay có mủ thì sợ quá. Em ở khu Văn Quán – Hà Đông, bác nào biết chỗ xỏ lỗ tai an toàn thì chỉ em với.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mai Hoa
Mai Hoa 4 years trước

bạn xỏ qua sụn tai ở bên trên hay xỏ qua phần dái tai (phần thịt ở dưới tai)? Nếu xỏ qua sụn tai thì dễ nhiễm trùng , cái này nguy cơ cao lắm, còn xỏ qua dái tai thì theo mình biết ở các chỗ bán trang sức như ở tiệm vàng thì có đó.

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.