Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước
Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Zai89
Zai89 4 years trước

làm nghề gì thuộc về nhu cầu thiết yếu không thể thiếu thì có cơ may như kinh doanh hàng ăn (nấu ngon, sạch sẽ, đừng chém quá) hoặc bán tạp hóa (cái này chọn địa điểm chiến lược thì giàu to) :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Đậu
Đậu 4 years trước

có nghèo có đói thì có bệnh. Bác sỹ là ngành không bao giờ thất nghiệp. Nếu thấy học bác sỹ khó quá thì học dược sỹ để đi bán thuốc cũng khỏe :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Việt
Việt 4 years trước

kinh doanh riêng cũng dễ chết lắm. Mình thấy dc thì học luật sự, bác sỹ, lập trình viên, kế toán

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.