Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Bio
Bio 4 years trước

Cho mình hỏi mình có hồ sơ làm việc cho công ty nước ngoài nên phải dùng tiếng Anh. Hiện giờ chưa biết chứng giấy tờ tiếng Anh ở đâu. Mong mọi người chỉ giúp mình. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Love&Like
Love&Like 4 years trước

Chứng giấy tờ có tiếng ANh bạn lên ủy ban nhân dân Quận nhé

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.