Viewing 1 post (of 1 total)
Profile photo of Nguyễn Long
Nguyễn Long 4 years trước

Mình có mấy file .swf là banner. Khách hàng yêu cầu mình chuyển nó thành hình gif động để thân thiện SEO. Giờ mình phải chuyển file đó như thế nào vậy mọi người? Mình tìm hiểu nhưng chưa tìm ra cách. Cảm ơn mọi người trước.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.