Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Alibaba
Alibaba 5 years trước

File word nếu đem đi in tiệm đôi khi sẽ bị trường hợp chạy chữ, sai font và sai tùm lum. Nghe người ta nói nếu chuyển word thành file pdf sẽ tránh được tình trạng này, hơn nữa file sau khi in ra cũng sẽ đẹp hơn. Mình không biết chuyển như thế nào. Help me!!!!!!!!!!!!!!!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Ninhnhi
Ninhnhi 5 years trước

bạn chọn save as rồi chọn type là pdf là ok :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.