Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of NguyenThanhLe
NguyenThanhLe 4 years trước

Bạn nào rành về web chỉ giúp mình cách chuyển hướng trang web bằng file .htaccess với.

  • Ví dụ Mình có 1 trang web là www.trangweb.vn/muc-tin-tuc/
  • và muốn người dùng khi truy cập trang đó thì đc chuyển đến trang www.trangweb.vn/news/

Bác nào có cách hay và dễ dùng chỉ giúp em nhé! Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Vinh
Vinh 4 years trước

Bạn dùng cái này thử xem

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc] 
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Nếu bạn muốn đơn giản nhất thì dùng như sau.

RedirectMatch 301 ^/tin-tuc/ http://www.domain.com/news?

hoặc bạn có thể dùng

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^tin-tuc(.*)$ http://domain.com/news$1 [L,R=301]

ở đây / được hiểu là đường dẫn domain của web, ở trường hợp của bạn từ www.trangweb.vn/muc-tin-tuc/ mình chuyển thành /muc-tin-tuc/

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kiếp đào hoa
Kiếp đào hoa 4 years trước

Bạn vô trang này và tự tạo cho mình nè. Khá dễ dùng và nhiều lựa chọn :)
http://www.htaccessredirect.net/index.php

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.