Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Ốc
Ốc 4 years trước

Đoc comment trên web thấy cái cụm cmnr nhiều lắm mà chả hiểu nó là cái gì. Còn có cả “chính cmn xác” mới khiếp. Ai biết chỉ giúp mình T_T. Lạc hậu quá!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of VuNguyen
VuNguyen 4 years trước

là “con mẹ nó rồi”, tương tự là “chính con mẹ nó xác” :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.