Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of trangthu
trangthu 4 years trước

Không biết trong quá trình học mình phải mua dụng cụ gì, khoảng bao nhiêu tiền ngoài học phí?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Getel
Getel 4 years trước

dụng cụ gói quà mới đầu chỉ có giấy, kéo, ruy băng linh tinh thôi. Không mắc lắm. Có thể khoảng dưới 100k cho dụng cụ và 200k cho nguyên liệu. Có nhiều loại giấy dùng cho gói quà lắm. giấy càng đẹp càng đắt. Bạn phải mua giấy khá nhiều vì gấp hư là phải lấy giấy mới gấp lại. Các nếp cũ trên giấy cũ sẽ làm bạn khó gấp nếp mới. Nguyên vật liệu sẽ được bán ở ngay sân nvh, giá cả hợp lý và rẻ hơn ở nhiều nơi đó bạn vì bán cho học viên mà

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.