Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Covo
Covo 4 years trước

Em có biết là có các ngôn ngữ lập trình như php, c++, c#, java, .net. Vậy thực tế có còn ngôn ngữ lập trình nào khác không và có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình ạ? Các pro trả lời giúp em. Em cảm ơn nhiều

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mean Ti
Mean Ti 4 years trước

ngôn ngữ lập trình thì hằng hà sa số chứ không chỉ có nhiêu đó đâu. Bạn có thể tham khảo ở đâyy:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.