Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of leenguyen
leenguyen 4 years trước

Có cách nào tăng lượng like cho fanpage facebook hiệu quả không? Ai biết xin chia sẻ mình với. Cảm ơn rất nhiều

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hương
Hương 4 years trước

mình nghe nói cái vụ nỳ có dịch vụ đó

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Có nhiều cách lắm như mua like hay câu like. Nói chung những cách như vậy sẽ tạo ra 1 lượng lớn fan nhưng toàn fan rác. Như vậy tăng like chả có ý nghĩa gì. Cách tốt nhất là tạo nội dung tốt và hữu ích thì bà con thích sẽ like :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.