Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Chip
Chip 4 years trước

Nhà mình có đứa cháu sắp thi ĐH nên lăn tăn vụ này. Nếu đã đăng ký NV1 thì khi rớt NV1 có được nộp đơn xét tuyển NV2 ngành khác cùng trường không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Thao Tran
Thao Tran 4 years trước

được bạn ạ nhưng ngành muốn đăng ký NV2 đó phải có thông báo tuyển sinh nv2 thì mới nộp được còn khi ngành tuyển đủ, ko tuyển nv2 nữa thì thua :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.