Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Nguyễn Long
Nguyễn Long 4 years trước

Mọi người cho mình hỏi làm cách nào để co giãn(scale) hình trong Flash mà không bị mờ hay răng cưa vậy? Dù là hình lớn hay nhỏ nhưng khi mình phóng to thu nhỏ là thấy nó bị nhòe và răng cưa. Khi xuất ra file .swf cũng bị như vậy. Các pro Flash cho mình giải pháp với! Thanks.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Do thuộc tính Smoothing mặc định là false nên khi Scale hình bị mờ thôi bạn. Cách đơn giản là ở giao diện Library, bạn chọn hình và click chuột phải –> chọn Properties –> Check vào ô chọn “Allow smoothing” –> OK

Smoothing Flash

Lưu ý là bạn đừng nhằm lẫn khi chọn hình giữa Symbol và hình ảnh(có icon tấm hình).
Còn trong Action Script 3.0 thì xét thuộc tính của hình hinhanh.smoothing=true; là được.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.