Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of ngochadk
ngochadk 3 years trước

Làm cách nào để có được học bổng cho học sinh THCS ạ? Điều kiện nhận học bổng như thế nào?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of benhi
benhi 3 years trước

cái này chỉ có riêng các trường THCS có cho học sinh của trường thôi. Tùy vào mỗi trường mà điều kiện nhận học bổng khác nhau. Điều này cũng tương tự với các tổ chức khác luôn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.