Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Kinda
Kinda 4 years trước

Mình muốn để 1 chậu cây nhỏ loại ưa mát trog phòng ngủ nhưng không biết có gây hại cho sức khỏe không vì ban đêm cây thải carbonic mà. Ai cho mình lời khuyên với. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Ngọc Anh
Ngọc Anh 4 years trước

bạn để cây nhỏ và mở cửa khi ngủ sẽ không bị gì đâu :). Nhưng nên chọn các loại cây sạch 1 chút, ít bị sâu bọ để đỡ dơ phòng

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Miney
Miney 4 years trước

Cây nhỏ thì không sao đâu bạn nhưng nên đặt xa giường ngủ một chút để cơ thể nhận đủ oxi hơn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.