Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Guava
Guava 5 years trước

Thấy ở ngoài bán mấy bộ này nhiều quá nhưng không rõ có công hiệu không. Có ai xài rồi cho em ý kiến về việc này với. Tiết kiệm dc xăng cũng tiết kiệm được khối tiền vì em hay đi lại lắm. Cảm ơn mọi người trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of BiQ
BiQ 5 years trước

Mình lắp rồi và hình như chả tiết kiệm dc gì cả . Mình đi Yamaha đó

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Profile photo of Micky
Micky 4 years trước

bộ tiết kiệm này mình thấy ai quảng cáo cũng nói thần nói thánh mà cái gì nói ghê quá thì mình hơi ác cảm :D. Bởi vậy không dám thử bao giờ. Sợ có khi ko tiết kiệm dc lại hư máy luôn thì tốn cả mớ tiền. Thực sự nếu có hiệu quả thì tại sao các công ty sản xuất xe hơi, xe máy lớn trên thế giới không làm ???

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.