Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Omari
Omari 4 years trước

Bé nhà mình không chịu uống thuốc, dụ cỡ nào cũng nhè ra bằng được nhưng pha vô sữa lại uống. Bé uống chủ yếu là vitamin với thuốc bổ thôi. Vậy mình có nên pha vô sữa như thế này cho bé uống lâu dài không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Clown Fish
Clown Fish 4 years trước

Cái này thì tùy thuốc và tùy hệ tiêu hóa của bé nữa. Lý thuyết là không vì nó có thể gây hại nhưng mình cũng toàn thấy chị mình cho con uống thuốc kiểu này. Không kiểu này thì vất vả với nó lắm.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Lan My
Lan My 4 years trước

mình hay pha với nước cho uống trước rồi cho uống sữa sau. Dù gì vẫn hơi sợ sợ sẽ làm biến chất sữa :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.