Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Tin tin
Tin tin 4 years trước

Nghe nhiều người bảo phong thủy có khoa học hơn bói toán. Cái này mình cũng nghi ngờ lắm. Bản thân hồi nào giờ không tin bói toán nhưng phong thủy thấy nhiều người tin lắm. Vậy phong thủy thực sự có đáng tin không vậy? Nó là môn khoa học dựa trên cái gì?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Magna
Magna 4 years trước

Cái này mình thấy không khoa học gì hết. Có vẻ duy tâm hơn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kenny
Kenny 4 years trước

khoa học là khoa học chỗ nào :D?! Mình ko tin cái khái niệm khí âm, khí dương của phong thủy. Sao là âm mà sao là dương? Nó tác động lên thần kinh theo cách nào? Chả ai có câu trả lời thực sự gọi là khoa học nên túm lại phong thủy theo mình là một dạng mê tín

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.