Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Moo Moo
Moo Moo 4 years trước

Mẹ mình coi tử vi bảo mình với bạn trai không hợp tuổi. Cưới nhau sẽ không làm ăn được. Mình rất hoang mang không biết có nên tin lời mẹ không. Tử vi là gì vậy ạ? Có nên tin hay không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of wea
wea 4 years trước

Mình thấy mấy cái đó không có ý nghĩa gì nhiều hết. Quan trọng tương lai là do bản thân thôi :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Fantom
Fantom 4 years trước

tử vi nói kiểu ai cũng vậy á. Mình không tin :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.