Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Vinh
Vinh 4 years trước

Cho em hỏi công cụ mask của Photoshop dùng để làm gì ạ? Nó nằm trong mục Layer –> Layer mask
Em cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TLK
TLK 4 years trước

Công cụ này dùng để xóa mờ dần dần lớp bên trên để hiện lớp bên dưới lên.
Điền thông tin mô tả hình vào đây

Bạn có thể thấy ở hình trên có 2 tấm hình ghép với nhau nhưng ở giữa 2 tấm giao thoa với nhau chứ không tách biệt. Cái này họ dùng 1 tấm đặt chồng lên tấm kia rồi chuyển lớp trên thành layer mask. Sau đó dùng đầu cọ (bất kỳ loại đầu cọ nào) gỡ dần dần lớp trên đi . Chú ý phần màu tiền cảnh và màu hậu cảnh của layer mask:
1) Nếu màu tiền cảnh là đen và hậu cảnh là trắng thì đầu cọ sẽ xóa mờ điểm ảnh
2) Nếu màu tiền cảnh là trắng và hậu cảnh là đen thì đầu cọ sẽ khôi phục điểm ảnh

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.