Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Mr.Lonely
Mr.Lonely 4 years trước

Bác nào pro về css cho em hỏi code css bo góc cho thẻ dùng như thế nào vậy. Cảm ơn mọi người :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Bạn sử dụng đoạn css dưới đây nhé :

border-radius: 10px 10px 10px 10px; /*******Dùng cho chuẩn chung******/
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px; /*******Dùng cho Firefox cũ******/
-webkit-border-radius: 10px 10px 10px 10px; /*******Dùng cho Safari hoặc Chrome******/
-o-border-radius: 10px 10px 10px 10px; /*******Dùng cho Opera******/

Css trên chỉ hiển thị trên trình duyệt IE từ bảng 9 trở lên nhé. :D

4 giá trị đó bạn có thể thay đổi theo các góc: thứ tự là góc trái trên – góc phải trên – góc trái dưới – góc phải dưới

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.