Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Đình Lê
Đình Lê 5 years trước

Cụm từ này trong tiếng Anh mình khồn biết dịch thế nào. Ai biết giúp mình với. Thanks trước.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of aauave
aauave 5 years trước

Cụm này có nghĩa là hiện đại, tiên tiến nhất đó bạn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of benhi
benhi 3 years trước

mới nhất, tiên tiến nhất

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.