Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Winter
Winter 5 years trước

Mình nghe nói nếu đã sạc pin laptop đầy mà vẫn cắm điện trực tiếp để dùng thì sẽ hại máy, mau chai pin và gây nguy cơ cháy nổ có đúng không? Mình vẫn đang dùng cách đó vì đang làm việc mà có lỡ mất điện thì vẫn còn tài liệu để lưu. Mong mọi người tư vấn cho mình liệu cách dùng này có gây hại như đã nói không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of nolimited
nolimited 5 years trước

Cái đó là đúng rồi, có một cách mình thường hay dùng là cắm sạc khi nào pin báo đầy 100% thì gỡ sạc ra dùng pin, khi nào pin báo còn 10% thì cắm sạc, như vậy sẻ đỡ chai pin.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.