Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of aauave
aauave 4 years trước

Muốn đăng ký NV1 vào các trường tổ chức xét tuyển chứ không tổ chức thi thì thủ tục ra sao? Các điều kiện cần thiết để nộp NV1 vào trường không tổ chức thi là gì?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hamber
Hamber 4 years trước

Nếu bạn muốn đăng ký NV1 vào 1 trường ĐH không tổ chức thi thì bạn phải mượn 1 trường ĐH có tổ chức thi khối thi đó để thi và lấy điểm xét. Cách làm như sau:

Ở mục số 2 trong phiếu ĐKDT bạn ghi tên trường mà bạn mượn để thi, ký hiệu trường, khối thi. Riêng mã ngành thì không ghi.

Ở mục số 3 ngay phía dưới, bạn ghi tên trường mà bạn muốn học, ký hiệu trường, khối thi (trùng với khối thi ghi ở mục số 2) và mã trường mà bạn muốn đăng ký NV1.

Hồ sơ nộp ở trường THPT, sở GDĐT hoặc tại trường mà bạn mượn để thi (lưu ý: photocopy thêm 1 bản phiếu số 1) . Sau khi thi xong, trường này sẽ chấm điểm và gửi kết quả về trường mà bạn đăng ký NV1 để xét tuyển.

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.