Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Dr.bimbim
Dr.bimbim 4 years trước

Mọi người ai biết chỉ mình cách đặt tên nick Facebook với chỉ 1 từ như thế nào? Vì hiện tại nó bắt phải đặt tên 2 từ lận. Thanks mọi người trước :D
Facebook

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of 25mintues
25mintues 4 years trước

1) Đăng nhập vào Facebook.
2) Vào Network setting của trình duyệt. Bạn có thể tìm phần này trong Tools Option của các trình duyệt, ở đây ví dụ là trình duyệt Firefox: Tools> Options > Advanced > Network > Settings. Nên dùng trình duyệt Firefox để đổi tên facebook kiểu này, chú ý là phải đăng nhập facebook và mở option trên cùng 1 trình duyệt.
3) Chọn “manual proxy configuration”rồi gõ vô HTTP Proxy là “119.235.16.41″ , port “8080″ . Đánh vào ô “use this proxy server for all protocols”. Bạn có thể dùng Proxy khác nhưng phải là proxy của Indonesia, bạn có thể chọn proxy khác ở đây: http://spys.ru/free-proxy-list/ID/
Hình dưới đây minh họa cho dễ hiểu:
Tên facebook 1 từ
4) Đổi ngôn ngữ facebook bằng cách mở trang facebook của bạn, nhìn lên góc phải và click vô cái biểu tượng bánh răng , vào Account settings—> Languages —> Bahasa Indonesia. Sau khi đổi thì click Save changes.
5) Cũng tại Account settings chọn Name rồi giữ lại từ đầu tiên, bỏ các từ sau trong tên của bạn đi. Cách này chỉ có thể giữ từ đầu tiên trong tên hiện tại của bạn. Nếu muốn đổi thành từ khác hoàn toàn với tên hiện tại bạn phải qua 2 bước.
Đầu tiên là đổi toàn bộ tên, từ đầu tiên của tên là từ bạn dùng làm tên facebook 1 từ, save changes
Tiếp theo là click vào name để đổi tên lần nữa, lần này bỏ hết các từ sau từ đầu tiên, chỉ giữ lại từ đầu tiên.
Vậy là xong
Chúc bạn thành công :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.