Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of tranthinh
tranthinh 5 years trước

Đi du lịch Campuchia thì nên mang tiền gì? Mang theo tiền Việt thì có dùng được không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Tinker Bell
Tinker Bell 5 years trước

tất nhiên là ko dùng tiền Việt được. Mang tiền đôla Mỹ sẽ dùng dc. Tiền Việt giá trị thấp hơn tiền Campuchia.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.