Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of viettungpvnqb0
viettungpvnqb0 4 years trước

Năm nay em thi khối A đạt 19 điểm nên trượt. Cho em hỏi nếu với số điểm như trên thì em có đủ điểm để xét nguyện vọng 2 vào các trường như đại học giao thông vận tải cơ sở 2 ở Hồ Chí Mình ko?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Mình có xem tin về điểm thi công bố của trường này như sau:

Năm nay Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 có 2.164 TS dự thi.
Từ 13 điểm trở lên có 1.023 TS đạt được. Còn từ 14 điểm trở lên có 813 TS. Từ 15 điểm, trường có 642 TS đạt được (đã tính điểm ưu tiên). Như vậy, so với chỉ tiêu là 1.500, dự kiến điểm chuẩn của trường từ điểm sàn trở lên và dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2
Theo báo Thanh niên

Như vậy thì với số điểm của bạn thì tỉ lệ đậu nguyện vọng 2 vào trường này của bạn là rất cao.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Doraemon
Doraemon 4 years trước

với 19 điểm bạn có thể có cơ hội đậu nguyện vọng 2 vào ĐH GTVT rất cao đó. Nếu điểm bạn cách điểm tuyển nguyện vọng 2 của trường 3-5 điểm là khoảng cách an toàn. Bạn có thể chờ công bố điểm tuyển nv2 của trường để quyết định có nộp ko

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.