Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Hằng
Hằng 4 years trước

Cái đt Samsung Galaxy Y của mình không đăng nhập facebook được. Khi có wifi mình mở wifi rồi đăng nhập thử thấy toàn báo sai pass hoặc đơn thuần là ko connect được. Như vậy là như thế nào? Làm cách nào để sửa đây ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of OEPIC
OEPIC 4 years trước

cái này do mạng yếu đó bạn. Bạn có thể dùng 3g để vô thử hoặc chọn wifi có tín hiệu cao. Bạn down yahoo free của Yahoo Inc. luôn cho chắc ăn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.