Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of MMong
MMong 4 years trước

Cho em hỏi cặn kẽ về diều kiện tốt nghiệp THCS . Em có nghe qua 1 lần nhưng nhiều mà có vẻ phức tạp nên quên mất ạ :)

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Geek
Geek 4 years trước

đây, bạn tham khảo nhé:
Điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THCS:
Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm.
Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.