Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of luxlax
luxlax 4 years trước

Đồng USD nào mệnh giá lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ? Mình nghe bạn bè nói nước Mỹ từng có tờ tiền 100.000 USD không biết có phải không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of zombie
zombie 4 years trước

Đúng đó bạn, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất lịch sử nước Mỹ là đồng 100.000 USD. Cho tới nay, đây vẫn là đồng bạc có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử hệ thống tiền tệ của nước Mỹ. Tờ bạc này in hình Tổng thống Woodrow Wilson, được dùng để chống tình trạng giảm phát trong thời gian Đại suy thoái hồi thập niên 1930. Tuy nhiên, đồng tiền này chỉ được hoán đổi giữa các ngân hàng thuộc FED. Nhưng nó đã không còn dùng và đồng tiền lớn nhất hiện nay vẫn là 100USD

enter image description here

Ngoài ra còn có các đồng mệnh giá khác như 10.000, 5000, 1000, 500 USD nhưng cũng không còn lưu hành.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.