Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Bin Nguyễn
Bin Nguyễn 4 years trước

Mình thấy trong sách có đặt câu hỏi này nhưng không biết trả lời thế nào? Các pro giúp mình với :D. Cái này thuộc phần chính sách thương mại quốc tế ạ.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Birzzle
Birzzle 4 years trước

Hạn ngạch nhập khẩu dùng để hạn chế nhập khẩu các mặt hàng vào thị trường nội địa và bảo vệ thị trường nội địa. Việc đặt ra hạn ngạch phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố với mục đích làm sao để các doanh nghiệp trong nước không bị lỗ và giá cả thị trường trong nước được ổn định. Các yếu tố tiêu biểu: sức mua của người tiêu dùng, sức sản xuất của thị trường trong nước, xu hướng mua hàng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp trong nước…

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.