Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of nhokcutoe
nhokcutoe 5 years trước

Facebook được add tối đa bao nhiêu friend vậy mọi người?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of moonlight
moonlight 5 years trước

Mình nghe nói là 5000 friend, một ngày chỉ được vài chục thôi, không là bị khóa

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.