Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of thienbinh
thienbinh 4 years trước

facebook lại sắp có giao diện timeline mới phải không mọi người? không biết đã có ai dùng thử chưa?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of inposibel
inposibel 4 years trước

Mình cũng có nghe nói và đọc bài viết trên một số báo nhưng hình như là sắp ra thôi bạn ạ, mà cũng không có thay đổi gì nhiều lắm đâu.

Hình của timeline mới nè bạn:

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 4 years trước

đổi là phải rồi vì timeline 2 cột khó đọc quá. Sắp rồi đó bạn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.