Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Phạm Nhật Tân

thêm cụm từ mới mà em ko tài nào hiểu được. Ai biết giải thích hộ em. Em cảm ơn nhiều ạ

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Obamala
Obamala 4 years trước

Fap hình như là thủ dâm đó :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of Fantom
Fantom 4 years trước

Nguyên văn giải nghĩa nhé:
Fap (v., to fap) is internet slang for masturbation. While the initial usage of “fap” was strictly limited to describing male masturbation amongst bros, the term has since become synonymous with act of masturbation as whole, regardless of gender. Nevertheless, a female version of the slang exists as shliking.
Dịch ra là:
FAP (động từ) là tiếng lóng internet để chỉ thủ dâm. Ban đầu Fap được dùng để chỉ thủ dâm nam, sau này thuật ngữ này đã trở thành đồng nghĩa với hành động thủ dâm chung không phân biệt giới tính. Tuy nhiên, tiếng lóng cho thủ dâm nữ sau này còn gọi là Shliking

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Đình Lê
Đình Lê 4 years trước

Fap là thủ dâm còn Fang là quan hệ tình dục :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.