Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 4 years trước

So sánh tiếp giữa Gang Nam style va Harlem Shake thì theo mọi người bài nào được mọi người xem nhiều hơn nhỉ :) Hiện tại thì cả 2 đều chưa dừng lượt xem, mọi người thử đoán xem nhé :D Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of boyngheo
boyngheo 4 years trước

Gangnam Style có giai điệu và official video hay nên mọi người sẽ xem hoài xem hoài. Còn Harlem Shake chưa hẳn là có official video. Gọi cái này là official video thì sự công phu thua Gangnam Style quá —> lose

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of congtunhangheo
congtunhangheo 4 years trước

Có 2 đoạn video. Trăm nghe ko bằng 1 thấy. Mọi người xem qua:


2 cái này là official clip nhé. Gangnam Style clip này phát hành đầu tiên hết đó

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Martin2000
Martin2000 4 years trước

Gangnam Style sẽ tiếp tục tăng view cao hơn. Nếu view tính theo cái clip harlem shake bên trên bác Congtunhangheo post thì thì nó còn lâu mới vượt nổi con số hơn 1 tỷ view của Gangnam

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of OEPIC
OEPIC 4 years trước

Harlem Shake 25,900,015 views
Gangnam Style 1,368,368,629 views
Cán cân đang nghiêng về Gangnam Style

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.